ZAJĘCIA SZKOLNE

Główną ofertą STUDIA RUCHU SK-ART są zajęcia taneczne –hip-hop i balet

Prowadzone na terenie placówki, do której uczęszczają Wasze dzieci.

Jest to doskonała forma spędzania czasu wolnego  w oczekiwaniu na rodzica po zakończonych lekcjach. Charakter tych zajęć jest rekreacyjny. Dzieci mogą rozpocząć lub rozwijać swoją przygodę z tańcem.

OFERUJEMY:

 • ZAJĘCIA 1 raz w tygodniu w grupach wiekowych na terenie placówki (szkoły)
 • INSTRUKTORA (specjalizującego się wybranym przez siebie stylu tanecznym)
 • LEKCJĘ POKAZOWĄ na początku semestru dla wszystkich zainteresowanych dzieci podczas wybranych zajęć szkolnych
 • POKAZY TANECZNE podczas wydarzeń i imprez szkolnych
 • KOSZULKĘ firmową SK-ART – w cenie zajęć
 • UPOMINKI, NAGRODY na zakończenie roku szkolnego
 • OBOZY – miejsce wypoczynku oraz rozwoju tańca, miejsce poznania nowych osób, miejsce niezapomnianych przeżyć z którego korzystać 4 razy w ciągu roku – więcej informacji znajdziesz TUTAJ
 • ANIMACJE, URODZINY – link do działań animacyjnych TUTAJ

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

W ofercie STUDIA RUCHU SK-ART znajdują się zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym: zajęcia taneczne, baletowe oraz zajęcia z rytmiki.

OFERUJEMY:

·        ZAJĘCIA grupowe 1 raz w tygodniu na terenie placówki ( przedszkola )

·        INSTRUKTORA specjalizującego się w danym charakterze zajęć przyjeżdżającego do Was

·        LEKCJĘ POKAZOWĄ na początku semestru dla wszystkich zainteresowanych dzieci podczas zajęć przedszkolnych

·        POKAZY TANECZNE podczas wydarzeń i imprez przedszkolnych

·        KOSZULKĘ firmową SK-ART w cenie zajęć

·        UPOMINKI, NAGRODY na zakończenie roku szkolnego

·        ANIMACJE, URODZINY – link do działań animacyjnych TUTAJ

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

STUDIO RUCHU SK-ART ma swojej ofercie również zajęcia dla młodzieży. Są to zajęcia zarówno szkolne na terenie placówki do której uczęszcza dziecko jak i pozaszkolne, dające możliwość wykonania kroku dalej na drodze rozwoju Waszych dzieci.

GRUPY ŚREDNIOZAAWANSOWANE

są to zajęcia pozaszkolne 1 raz w tygodniu ( 90 min ) w podanym przez organizatora miejsc

                                                         OFERUJEMY:

 • INSTRUKTORA – posiadającego wiedzę oraz umiejętności taneczne, zapewniający rozwój taneczny na poziomie wyższym niż podstawowy
 • ZAJĘCIA PRÓBNE – możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w zajęciach próbnych
 • POKAZY TANECZNE – podczas wydarzeń i imprez szkolnych oraz małych pokazów komercyjnych
 • KOSZULKĘ firmową SK-ART – w cenie zajęć
 • UPOMINKI, NAGRODY – na zakończenie roku szkolnego
 • OBOZY – miejsce wypoczynku oraz rozwoju tańca podczas którego tancerze kwalifikowani są do grup zaawansowanych , miejsce poznania nowych osób, miejsce niezapomnianych przeżyć z którego można korzystać 4 razy w ciągu roku – więcej informacji znajdziesz TUTAJ 

GRUPY ZAAWANSOWANE

są formą zajęć pozaszkolnych; odbywają się 2 razy w tygodniu
( 90 min każda lekcja ) w podanym przez organizatora miejscu.

                   

                                              OFERUJEMY:

 •  INSTRUKTORA, TRENERA  – posiadającego wiedzę oraz umiejętności taneczne przygotowujące uczestników zajęć pod względem fizycznym i mentalnym do wystąpień konkursowych oraz komercyjnych, na poziomie zaawansowanym tańca hip-hopowego;
 • ZAJĘCIA PRÓBNE – możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w zajęciach próbnych
 • KONKURSY, ZAWODY, POKAZY – kilkukrotny w ciągu roku udział tancerzy w konkursach
  i zawodach tanecznych ; udział w pokazach podczas wydarzeń szkolnych, imprez miejskich oraz w pokazach komercyjnych
 • KONKURSY, ZAWODY, POKAZY – kilkukrotny w ciągu roku udział tancerzy w konkursach
  i zawodach tanecznych ; udział w pokazach podczas wydarzeń szkolnych, imprez miejskich oraz w pokazach komercyjnych
 • PRACĘ INDYWIDUALNĄ Z TANCERZEM – dodatkowe zajęcia z trenerem szkolące tancerzy w  zakresie wystąpień solowych oraz w duetach, umożliwiające kreatywny rozwój i pracę dającą możliwość tworzenia choreografii własnych; termin zajęć ustalany z trenerem grupy
 • KOSZULKĘ firmową SK-ART – w cenie zajęć
 • UPOMINKI, NAGRODY na zakończenie roku szkolnego
 • OBOZY – miejsce wypoczynku oraz rozwoju tańca podczas którego tancerze kwalifikowani są do nowych składów grup, miejsce poznania nowych osób, miejsce niezapomnianych przeżyć z którego można korzystać 4 razy w ciągu roku ( dla tancerzy grup zaawansowanych 2 obozy w ciągu roku – obowiązkowe )  – więcej informacji znajdziesz TUTAJ
 • SESJA ZDJĘCIOWA – organizowana cyklicznie sjesja zdjęciowa, w której głównie biorą udział tancerze grup zaawansowanych

BALET

Zajęcia 1 raz w tygodniu ( 30 lub 45 min w zależności od wieku ) z zakresu podstaw tańca klasycznego na terenie placówki do której uczęszczają Wasze dzieci.
Baletowy charakter zajęć zapewni poznanie podstawowych kroków, pojęć, póz czy akrobacji oraz nauczy poruszania się w choreografii tańca klasycznego. 
Praca w tym stylu tanecznym rozwinie koordynację i pamięć ruchową dziecka, zabawy muzyczne i ruchowe uwrażliwią na muzykę i wpłyną na ogólny rozwój dziecka a ćwiczenia w liniach i rozciągające przygotują do dalszego rozwoju pracy w przestrzeni oraz pozwolą uzyskać większą elastyczność ciała.

OFERUJEMY:

 • INSTRUKTORA – specjalizującego się w tańcu klasycznym lub posiadającego podstawowe umiejętności w tym stylu tanecznym
 • LEKCJĘ POKAZOWĄ na początku semestru dla wszystkich zainteresowanych dzieci podczas wybranych zajęć przedszkolnych
 • POKAZY TANECZNE podczas wydarzeń i imprez przedszkolnych
 • SPÓDNICZKĘ DO TAŃCA KLASYCZNEGO – w cenie zajęć
 • UPOMINKI, NAGRODY – na zakończenie roku szkolnego

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje

606-632-976

studioruchu@sk-art.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY